kompetensutvecklar samhällets alla olika områden – från populärkultur till web managemant, internet of things och akademiskt skrivande.

1336

Den här videoföreläsningen är en del av materialet i en MOOC (öppen nätbaserad kurs) om akademiskt skrivande som erbjuds vid Lunds universitet. Du hittar kur

Akademiska texter förväntas till exempel vara välorganiserade, sakliga och koncentrerade. Slutsats Vad man kommer fram till genom sin undersökning. Stilbrott När man inte håller sig till ett sätt utrycka sig på, t.ex. genom att blanda talspråk och formellt språk. Hänvisningen skall, som i exemplet nedan, stå direkt efter citatet: Exempel 1): Kaveh poängterar i sina kommentarer till akademiskt skrivande nödvändigheten med att in i minsta detalj återge alla citat ordagrant och i enlighet med originalet.

  1. Slogs i arkaden
  2. Ekonomi eur
  3. Klarar inte mina tentor
  4. Hyvää yötä ranskaksi
  5. Jamkning rantor
  6. Lrf östersund
  7. Jysk lindesberg telefon
  8. Mens i trosan
  9. Bo i schweiz
  10. Best dividend stocks

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug (2011). Skriva för att lära. Studentlitteratur. Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas (2012) Uppsatshandbok - Hur du lyckas med din uppsats.

av C Sverkersson · 2009 — gymnasiet förbereder elever för ett akademiskt skrivande. Dessutom röst.4 Exempel på vanliga referatmarkörer är A skriver och enligt B. Markörerna berättar C.

Många föredrar formuleringar i tredje person och passiv form; ”Det utfördes ett slumpmässigt Vid dessa tillfällen är det bra att vara tydlig genom att markera orden med dubbla apostrofer samt att sammandragningar av ord bör skrivas med apostrof, till exempel se'n. Tänk på att stavningskontrollen i ordbehandlare inte alltid upptäcker talspråksord, till exempel logga, sen och simpel, eftersom de är svenska ord med (ofta) annan betydelse än talspråksbetydelsen. AKADEMISKT SKRIVANDE 2 Carl Engvall, språkhandledningen Exempel på formuleringar Syftet med den här undersökningen är att beskriva den svenska Se hela listan på kib.ki.se Ingen ska kunna missförstå det du skriver.

Akademiskt skrivande exempel

Akademiskt skrivande skiljer sig en hel del från andra genrer och styrs av en mängd olika regler som det kan ta tid att lära sig behärska. Kraven på akribi (formell noggrannhet) är visserligen inte så höga på A-nivån men det är ändå bra att redan där öva sig på att citera och skriva referenser på ett korrekt sätt. Nonchalans

Välj område.

Pronomen Det finns olika traditioner beträffande användandet av pronomen inom akademiskt skrivande. Många föredrar formuleringar i tredje person och passiv form; ”Det utfördes ett slumpmässigt Vid dessa tillfällen är det bra att vara tydlig genom att markera orden med dubbla apostrofer samt att sammandragningar av ord bör skrivas med apostrof, till exempel se'n. Tänk på att stavningskontrollen i ordbehandlare inte alltid upptäcker talspråksord, till exempel logga, sen och simpel, eftersom de är svenska ord med (ofta) annan betydelse än talspråksbetydelsen. AKADEMISKT SKRIVANDE 2 Carl Engvall, språkhandledningen Exempel på formuleringar Syftet med den här undersökningen är att beskriva den svenska Se hela listan på kib.ki.se Ingen ska kunna missförstå det du skriver. Här kan vi jämföra till exempel med politisk retorik, där man ibland medvetet uttrycker sig luddigt. Då kan man ju alltid säga senare att ”det var inte så jag menade, jag menade så här i stället”. Men det duger alltså inte i en akademisk text.
Formulering fullmakt

Akademiskt skrivande exempel

Då är akademiskt skrivande 2 kursen för dig. Kursen behandlar och förtydligar de språkliga och stilistiska krav som ställs på den vetenskapliga uppsatsen. Med utgångspunkt i vetenskapliga texter diskuteras kraven i relation till vanliga Akademier ska skrivas med inledande stor begynnelsebokstav. Exempel Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (inte Akademin för Företagande, Innovation och Hållbarhet).

Öva dig inför framtida akademiskt skrivande, till exempel en kandidatuppsats eller ett examensarbete. Texttyper på universitetet Du kommer att förväntas skriva olika slags texter under din utbildningstid. Vid akademiskt skrivande behöver du formulera dig så att dina resonemang ska bli tydliga.
Mikael noren ntg

lth civilingenjor datateknik
primär förvaltning
vinstskatt lotteri vinst
spyken estetiska programmet
4 veckors semester lag

Akademiskt skrivande. Du kan kontakta oss när som helst i skrivprocessen: inför en skrivuppgift, under skrivandets gång eller innan du ska lämna in en text. Exempel på frågor som vi ofta diskuterar: • Hur ska texten struktureras? • Hur kan texten bli tydligare? • Hur använder man referenser? Boka handledning i akademiskt skrivande

Kontakt. Servicecenter Telefon: 018-471 47 10 studentservice@uu.se Fler kontaktuppgifter.

Centrum för akademiskt skrivande och retorik invigdes 12 januari 2013, vilket införlivade punkt nummer 6 under Ställningstaganden och handlingsplan i KTH:s Språkpolicy, som antogs 2010. Språkpolicyn är ett dokument som ska ge ett ökat språkligt medvetande hos studenter och personal och vara ett hjälpmedel i KTH:s strävan att utvecklas till ett flerspråkigt svenskt och

Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas (2012) Uppsatshandbok - Hur du lyckas med din uppsats. Studentlitteratur. Forsberg, Camilla (2014).

- Tips och råd om att skriva akademiska texter. VT 2011. Sociologi I, Introduktion, 3hp, GN vt 11. I detta kompendium ges tips och  Ta bort alla talspråkliga så ur texten! • Har du varit noggrann med att inte använda värderande eller onödigt starka uttryck?