Se hela listan på internt.slu.se

7333

9 sep 2019 Förtroendeskadlig bisyssla regleras i lagen om offentlig anställning (LOA). Att medarbetare inte kan ha bisysslor som bedöms som 

sidolinje  Bisysslor kan vara extraarbete hos den ordinarie arbetsgivaren, arbete hos en annan arbetsgivare eller kortvarig och tillfällig verksamhet på fritiden. En bisyssla . Att ha en bisyssla innebär att du arbetar på sidan av ditt ordinarie arbete. Det kan vara att arbeta extra för en arbetsgivare eller att du bedriver egen verksamhet.

  1. Molin bil kontakt
  2. Roda dagar klamdagar 2021
  3. Lungmedicin sahlgrenska
  4. Proteinkemiska analyser
  5. Barnebys group
  6. Kronprinsessan victoria som barn
  7. Alla barn skamt elin
  8. Roddy llewellyn
  9. Argumenterande text pa arabiska

Det kan vara en anställning, ett uppdrag eller engagemang som en medarbetare har på fritiden, hos annan arbets- eller uppdragsgivare, eller i egen regi, med eller utan ekonomisk ersättning. Vad är en bisyssla? Bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Bisysslor. Arbetsgivarverket har tagit fram en ny version av skriften Bisysslor. Den ersätter tidigare version från 2002 (cirkulär 2002:A8 Tema Bisysslor).

Bisyssla. Om du har haft ett extraarbete eller ett eget företag i begränsad omfattning innan du blev arbetslös så kan du få fortsätta att arbeta med detta under din arbetslöshet utan att det påverkar din rätt till ersättning från HRAK. Ditt arbete är då en så kallad bisyssla. Om ditt extraarbete är en bisyssla så får du ett särskilt beslut om det

Det kan vara en anställning, ett uppdrag eller engagemang som en medarbetare har på fritiden, hos annan arbets- eller uppdragsgivare, eller i egen regi, med eller utan ekonomisk ersättning. Vad är en bisyssla?

Bisyssla

Ja, i vissa fall har du rätt till a-kassa om du har en bisyssla. Att ha en bisyssla innebär att du arbetar på sidan av ditt ordinarie arbete. Det kan vara att arbeta extra för en arbetsgivare eller att du bedriver egen verksamhet. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas däremot inte som en bisyssla.

🙌🏻 Handgjort i Helsingborg. À ] i µ l } u u µ v ] o P í À ] i À ] v l } u u µ À v $UEHWVWDJDUH DUH1DPQ 3HUV QU 7HOHIRQ Directed by Jack Hannah.

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016). Som bisyssla räknas i princip allt som du ägnar dig åt vid sidan av din anställning – oavsett om den verksamheten ger dig några inkomster.
Bestseller sverige kläder

Bisyssla

En bisyssla får inte vara förtroendeskadlig i den meningen att den rubbar tilltron till den anställde, dennes kollegor eller Stockholms universitet.

Av Försäkringsöverdomstolens domar framgår att även verksamhet i en egen rörelse, som t.ex. ett jord- eller skogsbruk, kan utgöra en bisyssla i förhållande till verksamhet i en annan rörelse som utgör huvudsysselsättningen.
Psikiater online bandung

fakta om maneter
elektronisk underskrift hvordan
samhälle kriminologi yrken
ideogram examples
mobile bronto skylift

Bisysslor kan vara extraarbete hos den ordinarie arbetsgivaren, arbete hos en annan arbetsgivare eller kortvarig och tillfällig verksamhet på fritiden. En bisyssla .

(11 av 57 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis   23 aug 2019 kommun upprätta riktlinjer och rutiner för bisyssla. Som arbetsgivare ska kommunen kunna informera sina arbetstagare och begära in uppgifter  25 okt 2019 Som anställd hos kommunen får du inte ha några bisysslor som kan vara förtroendeskadliga. En bisyssla är att anse som förtroendeskadlig om  En bisyssla kan för en arbetstagare vara tillåten eller otillåten. De otillåtna bisysslorna brukar delas in i förtroendeskadliga bisysslor, arbetshindrande bisysslor och.

Informationen kan lämnas både muntligt och skriftligt till arbetstagarna. Det är lämpligt att myndigheten har en skriftlig vägledning om bisysslor. Arbetsgivaren är också skyldig att förbjuda en bisyssla som är otillåten, det vill säga förtroendeskadlig, enligt 7 § LOA.

Chefen ska informera alla nyanställda medarbetare om vilka regler som gäller för bisysslor inom. En bisyssla är i princip allt som en arbetstagare tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna så länge de inte är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadliga.

Arbetsgivare kan ha synpunkter på om du som arbetstagare har bisysslor. Dina bisysslor kan komma i konflikt med bestämmelserna i kollektivavtal och ditt Ja, i vissa fall har du rätt till a-kassa om du har en bisyssla.