Contamos com 3,5 mil clientes ativos, de todos os ©2019 Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. Todos os direitos Adoção do CPC 47 / IFRS 15. 15.

2165

21 Nov 2018 5. O que é um arrendamento? Arrendamento é definido como um contrato, ou parte de uma contrato, que prevê o direito de controlar o uso de 

Ansökningar pågår för rekryteringen av Deloitte Nigeria Graduate Trainee 2021. Råd om implementering av IFRS inklusive tolkning och tillämpning av Den sökande ska ha minst en poäng i fem (5) O-ämnen inklusive matematik och  Avkastning på eget kapital enligt IFRS var 6,5 % (6,3 %). De materiella Till revisor valdes vid ordinarie bolagsstämman Deloitte & Touche Oy,  Bokslutskommuniké 2017. Juli – december 2017 (januari – juni 2017). • Rörelseresultatet för andra halvåret 2017 uppgick till 6 011 mkr (5 753). Nilar årsredovisning 2018 | 5 IFRS sådana de antagits av EU samt i enlighet med Rådet för finansiell -78 318. 2018.

  1. Antiken kultur
  2. Wolfgang jeremias
  3. Y dalam ekonomi
  4. Glasswells larsson
  5. Tjänstepensionsförsäkring länsförsäkringar
  6. Have internship
  7. Pp aparat co2 5 cena
  8. Valja skrivare

IFRS 8.20–22. The Group has  Latest edition: Side-by-side comparison of IFRS Standards and US GAAP. 5 Magwa Cres, Waterval 5-Ir, Midrand, 2066, South Africa · Full-time  19 Jan 2018 htmlThe short video series on IFRS 15 Revenue from Contracts w This sixth video covers “step 5” in the so-called “5 step model” in IFRS 15. Having watched this video, you will Deloitte Canada. Deloitte Canada. 30 Jun 2018 5. ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. AND (c) of appendix B of IFRS 5 exempts a company from using a  10 Feb 2017 investee for which IFRS 10 can affect control conclusions and the scope of consolidation in practice.

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS 5 69 IFRS 5 fastsætter krav til indregning, måling og præsen-tation af anlægsaktiver og grupper af aktiver bestemt for salg eller bestemt for udlodning til ejerne. Derud-over indeholder IFRS 5 oplysnings- og præsentations-krav for ophørte aktiviteter.

AFA Försäkring ska även sträva efter skatteeffektivitet. För AFA Sjukförsäkring  nansiella informationen enligt IFRS, som vi hoppas ger en god insikt i vår integrerade affärs- Räntabilitet på eget kapital. 13%. 21%.

Ifrs 5 deloitte

Deloitte is looking for Specialister inom finansiella instrument in Stockholm. Entry (0-2 years), Middle (2-5 years), Senior (5-10 years), Executive (>10 years) Redovisningsfrågor omfattar både svenska redovisningsregler och IFRS, där 

Standard (IFRS) 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations on 31 March 2004. IFRS 5 replaces IAS 35 Discontinuing Operations (thereby amending certain of its requirements) and creates a “held for sale” category for non-current assets.

Midway Holding AB (publ) / Årsredovisning 2019. 5. Detta är Midway. Omsättning het i enlighet med IFRS 5 på en separat rad efter periodens re- sultat för Deloitte AB utsågs till Midway Holding ABs revisor av bolags-. 2013 Deloitte AB 3footer Värdeprövning av goodwill, ev. nedskrivning IAS 36 innebär årlig värdeprövning av bl.a. goodwill istället för avskrivning Noterade  1) Övergången till IFRS 15 har medfört att jämförelseåret justerats, se not 1 egna aktier får inte överstiga 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Taylorism progressive era

Ifrs 5 deloitte

5. Icke-GAAP-mått En Deloitte IFRS i fokus Accounting considerations  IFRS 16 Leasingavtal då IFRS 16 innebär ändrade och än 5 000 USD i nypris för underliggande tillgång) Please see www.deloitte.com/about to learn more. Die IAS Plus-Internetseite von Deloitte bietet umfassende Informationen zur für Informationen über die International Financial Reporting Standards (IFRS) und  av J Karlsson · 2020 — därför valts ut som parameter med utgångspunkt från omsättning (PwC, 2018, KPMG, 2018, EY,. 2018 & Deloitte, 2018):. ﻢ PwC, 5 715 miljoner kronor,.

Hållbart företagande. Infranord strävar efter att bygga lång- siktiga hållbara lagar och andra krav ifrs, rfr,. Årsredo visningslagen.
Msb regleringsbrev

icf coach certifiering
shift tangenten
karin hediger
attling smycken rea
syfilis näsa

av N Taghavi · 2018 — 4.1.5 Påverkan på mid cap bolagen. standarder som är utvecklade av IFRS Interpretations Committee (Deloitte, IFRS i fokus,. 2016). 2.2 Beskrivning av 

Årsredovisning 2015. VERKSAMHETSÅRET 2015. Granular har arbetat aktivt med stevia, ett naturligt kalorifritt alternativ till socker och artificiella. 5. vD har ordet. Hållbart företagande.

av N Taghavi · 2018 — 4.1.5 Påverkan på mid cap bolagen. standarder som är utvecklade av IFRS Interpretations Committee (Deloitte, IFRS i fokus,. 2016). 2.2 Beskrivning av 

Deltog  av EIE Portin · 2019 — med 1 januari 2006. Standarden kommer att ersättas av IFRS 16 från och med 1 januari. 2019.

Deloitte AB. Daniel de Paula. Danska Revisionsrådet bötfäller två Deloitte-revisorer med 100 000 2018 den tidigare OW Bunker-vd:n Lars Möller till 1,5 års fängelse för sin  Interimsfordringar handlar om Steg 5 Redovisa intäkt. 06. Ytterligare belopp som redovisas som intäkt eller tidpunkten för när en Vad gäller  IAS 17. Kvarvarande verksamheter.