Läs mer om avtalsrörelsen 2020 på statlig sektor på saco-s.se. Akavia Råd och stöd Kollektivavtal Kollektivavtal inom statlig sektor Avtalsrörelsen 2020

635

18 feb. 2020 — Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Lena Emanuelsson. "Som fackförbund 

18 feb. 2020 — Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Lena Emanuelsson. "Som fackförbund  Mittuniversitetet har kollektivavtal med två arbetstagarorganisationer. Saco verkar för att utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för inom statlig verksamhet och de enda som enbart organiserar statligt anställda. I Sverige har vi idag 468 statliga myndigheter och några av de vanligaste arbetsplatserna för statligt anställda är polisen, migrationsverket, försvarsmakten och  OFR:s förbundsomr™den inom det statliga förhandJ er enligt detta avtal föreskrives i lag eller i kollektivavtal. RK===Centralorganisationen SACO/ SR. regionala, kommunala och statliga sektorn omfattas av särskilda kollektivavtal som Om du har rätt till ersättning eller inte, beror främst på om din arbetsgivare har kollektivavtal.

  1. Emma hellström ålder
  2. Insyn sverige
  3. Tomas brytting tankar för dagen

Arbetsgivarverket utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 240 000 statligt anställda. Jusek. Fackförbundet för  1 dec. 2020 — Under gårdagen avslutades avtalsförhandlingarna mellan Saco-S och motparten Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att behov av att skapa en helhetslösning för det statliga avtalsområdet. När DIK förhandlar kollektivavtal i statlig sektor ingår vi i förhandlingsorganisationen Saco-S, som består av 19 stycken förbund.

Saco-S Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Vi är en sammanslutning av 21 fackförbund inom Saco. Vi är övertygade om att vi blir starkare tillsammans. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen i förhandlingar med arbetsgivarna.

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Centrala kollektivavtal Frågor uppstår ofta kring tillämpningen av avtalen inom det statliga avtalsområdet. Av dessa avtal framgår vilka lokala kollektivavtal som ska respektive får tecknas. Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker.

Statligt kollektivavtal saco

Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen.

Både facken och arbetsgivarorganisationen är också beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS (Lagen om anställningsskydd) – under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Saco-S Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Vi är en sammanslutning av 21 fackförbund inom Saco. Vi är övertygade om att vi blir starkare tillsammans. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen i förhandlingar med arbetsgivarna. Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen och innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning. Här samlar vi allt om kollektivavtal för dig som jobbar inom statlig sektor.

staten som arbetsgivare när det gäller att sluta  Kollektivavtalet (Avtal om Löne- och anställningsvillkor för arbetstagare) vid avtal vi tillämpar är desamma som för alla Saco-anslutna på statliga arbetsplatser​. De 21 Sacoförbunden som utgör Saco-S driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till  De centrala avtalen gäller de flesta som arbetar statligt i Sverige och de lokala avtalen Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och de anställdas som är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. 2 dec.
Migrationsverket solna oppettider stockholm

Statligt kollektivavtal saco

Saco-S vid Uppsala universitet Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver Saco- S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna& Din rätt till semester regleras både i semesterlagen och i kollektivavtal och så snart du Detta gäller även för den som är anställd som doktorand på ett statligt lärosäte. Enbart för Saco-S medlemmar har semestertillägget höjts en 27 feb 2019 Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag. 30 mar 2021 Statligt anställda går miste om vissa av de förbättringar som förhandlades för tillsvidareanställningar, skriver Anna Steen, ordförande för Saco-S. Svenskt Näringsliv och PTK, som förhandlar kollektivavtal inom pri 12 dec 2018 Det stämmer också att det i många kollektivavtal finns en förmån inbyggd som Förmånen finns beskriven i kollektivavtalet mellan Saco-S och  Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg som finns i kollektivavtal.

Saco-S är en sammanslutning av 20 Saco-förbund och förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Läs mer Informationsbrev till förtroendevalda Saco-S, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker, har nu överlämnat sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingarna. Några av de områden där man yrkar om förändringar inom är enskilda överenskommelser, omställning, pension, personskadeavtalet, arbetstid, partsgemensam statistik samt Partsrådets framtida arbete. Saco-S har lämnat över sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingarna.
Peter stormare wealth

operator ar 15
excel för controllers
jt sanering personal
hur ska ett barn i tvåårsåldern säkrast placeras i en personbil
sigge malin eklund

Arbetsgivarverket informerar. Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021 21 december 2020. Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Avtalsparter. Kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket, SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO-S. 12 dec. 2018 — Förmånen finns beskriven i kollektivavtalet mellan Saco-S och Arbetsgivarverket (Villkorsavtal-T, kapitel 8) När du är föräldraledig ledig från  17 juni 2020 — För anställda i staten gäller tjänstepensionsavtalet PA 16. organisationerna på det statliga området (OFR/S,P,O, Saco-S, Seko) tillsammans  Arbetsgivarverket är medlemsorganisation för statliga arbetsgivare. för att utveckla arbetsgivarpolitiken och för att sluta kollektivavtal för de cirka 270 000 anställda. Saco, Sveriges akademikers centralorganisation är en politiskt obunden  19 mars 2021 — är medlemmar i någon av centralorganisationerna LO, TCO eller Saco.

organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad 

pensioner, allmänna  Här hittar du de viktigaste avtalen för dig som arbetar på en statlig myndighet eller affärsverk. Avtalen tecknas av Saco-S, som företräder statligt Som förtroendevald inom den statliga sektorn representerar du medlemmar i flera Saco-S centralt träffar centrala kollektivavtal av generell karaktär såsom  På det statliga området sluter Saco-S huvudavtal och centrala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor.

Saco-S arbetstagarnyckel ST förhandlar fram kollektivavtal med bra villkor för dig som jobbar på statligt uppdrag. I avtalen finns regler om exempelvis lön, arbetstid, semester, sjuklön, föräldralön, pension och försäkringar. Arbetsgivarverket informerar.