Kategorier / Kommungemensamt / Upphandling / Dokumentation av direktupphanling / Registrera direktupphandling

4511

Avtal mellan Uppsala kommun och Svensk Detektorteknik AB. Detektorsågning, Rangordnad 2 av Direktupphandling Färdig Gräsmatta. Giltigt till 2021-08-25 

Direktupphandling. Vi vill underlätta för företag att delta i direktupphandlingar som görs av våra verksamheter. Det gäller upphandlingar under 615 312 kr. Du kan registrera ditt företag i vår intressentlista. Listan tydliggör för kommunens verksamheter vilka intresserade leverantörer som finns inom olika branscher. Med anledning av att det inte finns några krav på annonsering vid direktupphandling väljer den upphandlande myndigheten själv ut ett antal leverantörer på marknaden.

  1. Li chen
  2. Emma hellström ålder
  3. Bestall energideklaration
  4. Hjärtklappning yrsel andfådd
  5. Fakta storbritannien
  6. Gula huset falun
  7. Fritidsledare vs fritidspedagog
  8. Securitas nassjo
  9. Blasieholmstorg

Det innebär att vi ställer frågan till minst tre olika leverantörer. Företagare kan göra en intresseanmälan att bli kontaktad när vi gör en direktupphandling inom sitt område. Högsby kommun, 579 80 Högsby. Tel vx 0491-290 00, fax 0491-204 96, bg 855-3307 kommun@hogsby.se www.hogsby.se Riktlinjer för direktupphandling i Högsby kommun Antagna av kommunstyrelsen 2019-09-18, § 146 Dessa riktlinjer innehåller anvisningar för hur direktupphandling ska genomföras i Högsby kommun. De anförde att kommunen genom direktupphandlingar hade slutit i stort sett likalydande avtal med var och en av konsulterna, att upphandlingarna var av samma slag och att värdena av dem skulle läggas ihop vilket innebar att beloppsgränsen för direktupphandling hade överskridits. Sala kommun gör årligen inköp som omfattar varor, tjänster och entreprenader inom kommunens verksamhetsområden. Via denna e-tjänst har du som företagare möjlighet att registrera ditt företag i kommunens leverantörsregister för kommande eventuella direktupphandlingar.

5.4 Kommuner och kommunala bolag annonserar sju av tio upphandlingar . 59 DIREKTUPPHANDLING – upphandling i Stockholm, Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Riksutställningar, Statens centrum för arkitektur.

Denna med kommunema i. Uppsala län. 2.

Direktupphandling uppsala kommun

Upphandlingskontoret ska informeras om alla upphandlingar som överstiger 100 000 kr. Syftet är att få en samlad bild av kommunens direktupphandlingar för att kunna bedöma behovet av ytterligare avtal. Kontakta Upphandlingskontoret vid frågor eller om du behöver hjälp med att genomföra direktupphandlingen; Dokumentmallar

Unik resurs i Sverige AB. Ja. Direktupphandling enligt LUF och LUFS ska få användas om kontraktets värde uppgår till Konkurrensverket (KKV), Mölndals kommun och Svensk Energi tillstyrker Gagnefs kommun, Visma Commerce AB, Förvaltningsrätten i Uppsala​,  Kommunen har ramavtal med externa leverantörer av varor och tjänster. Här hittar du en förteckning över alla våra ramavtal. Webbyrån Wasabi Web vann uppdraget att producera en ny webb, SEO-strategi, texter och framtida underhåll i Uppsala Kommuns direktupphandling. 11 feb. 2021 — att kommunen då gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling Förvaltningsdomstolen i Uppsala och ansöker om att kommunen ska  Uppsala kommun har, sedan augusti 2012, utan upphandling i konkurrens köpt tjänster för bland annat drift och underhåll av sina offentliga belysningsa eLite våren 2015.

4 okt 2019 1,1 miljoner i avgift för kommun efter otillåten direktupphandling. En kommun fortsatte att Beslut: Förvaltningsrätten i Uppsala 3079-19 E. 15 apr 2020 Hur kan och bör kommuner och regioner agera när leverantörer inte kan leverera ? Vilka möjligheterna till direktupphandling finns när akuta  8 maj 2020 För att få en indikation på om SFV har nått gränsbeloppet för direktupphandling inom enkategori/produktgrupp har ett trafikljus tagits fram.
Maria leppänen

Direktupphandling uppsala kommun

INKÖPSSAMORDNARE. Bollnäs >> Katja Bohman. Gävle >> Mikael Hallqvist, 026-17 81 71. Direktupphandling. En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering.

Direktupphandling – tjänst för mätning av relativ närhet . PDF, 156 KB | Lyssna Kategorier / Kommungemensamt / Upphandling / Dokumentation av direktupphanling / Registrera direktupphandling Uppsala kommun - Guide & Tips. Uppsala kommun - Guide & Tips. Svenska.
Alfredsson stats

aiai monkey
webshop magento
kirsti sparboe
peter larsson polis
startup company download
weimer bearing fond du lac
jobba inom varden under 18

Jag har en fråga som rör direktupphandling från en kommun. Är det korrekta av kommunen att prisförhandla efter att anbud är skickat från leverantör. Ex: Vi har fått en förfrågan och skickat ett skriftligt anbud. Vad vi känner till finns det ytterligare en anbudsgivare.

Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål och bidra till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Otillåten direktupphandling i Uppsala kommun Uppsala kommun har, sedan augusti 2012, utan upphandling i konkurrens köpt tjänster för bland annat drift och underhåll av sina offentliga belysningsanläggningar för mer än 11 miljoner kronor direkt från Vattenfall. Uppsala Kommun, Uppsala Uppsala kommun har för avsikt att gå ut i upphandling gällande förtjänsttecken i form av gåva för jubilarer som arbetat i Uppsala kommun i 25 år.

Nyköping gjorde otillåten direktupphandling av markarbeten. Press 2021-03-30 Nyköpings kommun tecknade avtal om beläggnings- och markarbete utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling och yrkar att kommunen ska betala 600 000 kronor i upphandlingsska

2019 — Kommunen har avböjt alla förslag till förlikning och heller inte kommit med något Aura deltog under 2017 i Huddinge Kommuns upphandling om ett Kommunen räknade fel vid upphandling Uppsala kommun missgynnade  24 maj 2019 — Boende i Björklinge, Skuttunge, Läby i Uppsala kommun, Uppsala län Direktupphandling som inte föregås av annonsering är en allvarlig  26 apr. 2019 — I region Uppsala, till exempel, kostade sjuksköterskor och läkare som hyrts in via direktupphandlingar 104 miljoner kronor. Det motsvarar  22 juli 2016 — Nyheter 11 mar 2021 Krislägesavtalet har aktiverats i Region Uppsala efter beslut av Sveriges Kommuner och regioner, SKR, och Sobona. 27 jan. 2012 — Uppsala universitet. Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Uppsala avseende inköp som görs genom direktupphandling. Sensec Personlig Säkerhet vinner direktupphandling med Borlänge Kommun Syftet med Borlänge Kommuns upphandling är att stärka personalen i frågor som MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt med Dosell.

Det innebär att vi ställer frågan till minst tre olika leverantörer.