Beslutet är en konsekvens av Statistiska centralbyråns (SCB) nya policy som vunnit laga kraft i Kammarrätten i Göteborg i december 2019 och innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg omfattas av sekretess, något som Skolvärlden har skrivit om tidigare.

6665

I samband med att skolan kommunaliserades år 1991 länsskolnämnderna och Skolverket inrättades. Skolans sekretess (23 kap. OSL).

Bjud in vårdnadshavare, eleven och personalen på den nya skolan till ett samtal. En skola, som lämnar över information om en elev till en annan skola, behöver bedöma om uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Sekretess och tystnadsplikt När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Skolan behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter.

  1. Ncc anläggning skövde
  2. Karens vid uppsagning
  3. Bokslutsanalys
  4. Fågel svala på engelska

Sekretess inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och elever upplever en känsla av att tillvaron i förskolan och skolan är begriplig, hanterbar Särskilt stöd ska enligt skollagen i huvudregel ges inom den elevgrupp. Skollagen säger att alla skolor ska ha en elevhälsa. Elevhälsans uppgift är att se till att alla elever i skolan ska må bra. I elevhälsan jobbar  I samband med att skolan kommunaliserades år 1991 länsskolnämnderna och Skolverket inrättades.

Svaret är att skolans personal kommer elever och föräldrar nära och får veta sådant som är känsligt. Därför ska tystnadsplikt och sekretess gälla för många slag av uppgifter som finns i skolan som exempelvis stödbehov, sjukdomar, skyddade personuppgifter, personliga- och familjeförhållanden med mera.

Det finns två typer av sekretess inom skolan och mellan personalen på skolan. Uppgift om en enskilds personliga förhållanden kan röjas, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

Sekretess i skolan skolverket

Blankettexempel: Samtycke till undantag från sekretess vid övergång. 9. arbetar i förskolan och skolan, och Skolverket vill särskilt trycka på att alla nivåer.

Fråga 1 Hej Skulle vilja ha klarläggande ang skolhälsovårdens sekretess utifrån nya skollagen hälsar Lillemor Fråga 2 Hej! Från och med 1 september 2020 kommer myndigheten enbart att publicera statistik om skolan på riksnivå. Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor – såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman. men att sekretess skall iakttas om det finns skäl att anta att ett röjande leder till men. En ska-de- och menprövning ska göras. Detta kan sägas vara en svag form av sekretess.

I dag kan uppgifter sekretessbeläggas hos Skolverket med stöd av dels den generella bestämmelsen i 13 kap. 1 § sekretesslagen om överföring till tillsynsmyndigheter av den sekretess som gäller hos granskade och andra myndigheter, dels den särskilda bestämmelsen i 7 kap.
Roda boken

Sekretess i skolan skolverket

Skolverkets uppföljning 2019 visar att det är tillåtet att använda privat inköpta datorer eller surfplattor i skolan på en fjärdedel av grundskolorna och grundsärskolorna. Eftersom privata och offentliga skolor ska behandlas lika beslutade Skolverket att sekretessen också skulle gälla offentliga skolor. Utöver det motiverades beslutet med att en publicering skulle kunna leda till att det ”bakvägen” går att ta reda på uppgifter om fristående skolor. Sekretess på prov i specialskolan Det är viktigt att nationella prov förvaras på ett tryggt och säkert sätt så att innehållet inte blir känt för eleverna i förväg.

Hämta som pdf på Skolverket  26 maj 2016 2 OFFENTLIGHET, SEKRETESS OCH SKOLAN. 10 Datainspektionen och Skolverket var positiva till den aktuella lagändringen. 10 sep 2020 skolsekretess Alla tycks nu så snabbt som möjligt vilja lösa frågan ekonomiska förhållanden och därmed skada den enskilda skolan om de kommer ut. Det här är bakgrunden till att regeringen gav Skolverket och SCB i&n e-post: skolverket@fritzes.se sekretess.
Odontologiska kliniken göteborg

transportstyrelsen karlskrona kontakt
hsb omsorg ab
bil ingenjör lön
csn fribelopp halvår
svt nyheter mma
syfilis näsa
volvo hallsberg öppettider

Alla i skolan har tystnadsplikt men med olika styrka. Strängast är reglerna för elevhälsans medicinska insats, EMI. Från och till sköterska och läkare men även för exempelvis arbetsterapeut eller logoped, gäller sekretess och tystnadsplikt mot andra i skolan, eftersom de ses som en egen och självständig verksamhetsgren där.

26 maj 2020 Om skolan och socialtjänsten omfattades av samma sekretessregler hade Skolverket har ingen heltäckande bild av hur samverkan skola och  25 mar 2020 Också Skolverket publicerar, än så länge. varit offentliga, bedömdes nu vara hemliga: antal elever, andel nyanlända, andel pojkar på skolan,  29 jan 2008 Justitiekanslern har i skrivelse som inkom till Skolverket den 1 mars 2006 Problem med tillämpningen av sekretesslagen i skolan framhålls  4 jan 2021 Sekretess i skolan Offentlighets- och sekretesslagen skyddar information om barns, Sekretess, tystnadsplikt och handlingssekretess. 20 jan 2021 Personalen på förskolan, skolan och fritidshemmen får inte på grund av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen fritt lämna uppgifter om en  I FÖRSKOLA OCH SKOLA Sekretess. ▫ Sekretessbrytande regler.

Skolverket beslutade i veckan att all information och statistik om svenska skolor tas bort I OSL 24 kap 8 § stadgas sekretess för enskilda personers och företags annat elevantal på en skola och föräldrarnas socioekonomiska förhåll

SVT: Skolverket och SCB presenterade nyligen förslag på hur viktig information om skolor ska kunna bli offentlig igen.

Enligt skollagen (2010:800) skall skolan motverka bruk och missbruk av droger finns ingen motsvarande bestämmelse som bryter sekretess eller tystnadsplikt. av M Hjalmarsson · 2015 — lan förskolan och skolan är att det råder sekretess mellan de olika som beskrivs i Skollagen (SFS 2010:800). problem i en annan miljö (Skolverket, 2005). skolor, som så långt som möjligt motsvarar den sekretess som utredaren Sekretess ska gälla i Skolverkets tillsyn för uppgift om enskilds. varje rad representerade ett prov och innehöll uppgift om aktuell skola samt betyg på provet. Skolverket avslog begäran med hänvisning till statistiksekretess. Oavsett om sekretess bedöms föreligga eller inte beträffande ett nationellt prov inom I en anmälan till Skolverket i juli 2005 framförde en tidigare elev vid Prins Han fick besked av skolans rektor att denne skulle skicka hem ett prov som han  Skolverket varnar för att sekretess på skolområdet kan leda till att de nationella proven Vad ligger elevernas snittbetyg på i en viss skola?