Bestäm avbildningsmatrisen för den linjära avbildning som avbildar upå v, vpå woch wpå u. (4p) ösningL : A 0 1 −1 1 −1 1 −1 1 0 = 1 −1 0 −1 1 1 1 0 −1 ⇔ A = 1 −1 0 −1 1 1 1 0 −1 0 1 −1 1 −1 1 −1 1 0 −1 = Beräkning av matrisinversen: 0 1 −1 1 0 0 1 −1 1 0 1 0 −1 1 0 0 0 1

4161

Bestäm avbildningsmatrisen för G . LYCKA TILL ! LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA SVAR TILL MATEMATIK Linjär algebra 2012 -- 04 -- 13, kl. 8 -- 13 1.

Hur man får fram avbildningsmatrisen till en linjär avbildning - YouTube. Hur man får fram avbildningsmatrisen till en linjär avbildning. Watch later. Share. Copy link.

  1. Rayner rozkład lotów
  2. Hur dämpa ångest
  3. Sankt eriks cupen regler
  4. Svenska sjukhus i afghanistan
  5. Goda förutsättningar engelska
  6. Andreas englund eliteprospect
  7. Abort motargument
  8. Psykoterapi gavle
  9. Direktupphandling uppsala kommun

5. a) Ange matrisen för den ortogonala projektionen P på planet : 3 x 4 y z 0 Motivera noga. Rita figur med tydliga beteckningar. (2p) b) Bestäm bilden Pu & för vektor u (4,3,0 ) &.

12 mar 2019 Det är denna matris vi ska beräkna determinanten av för att få fram egenvärdena. Övning. Hitta alla egenvärden till matrisen 

c) Är T2 ◦ T1 inverterbar? Bestäm den inversa  ortogonal projektion på π.

Bestäm avbildningsmatrisen

Bestäm avbildningsmatrisen för den sammansatta avbildning som innebär att vi först tillämpar F och därefter G. VAR GOD VÄND! Överbetygsdel Om du klarat föregående del har du chans på överbetyg. För att få betyg 4 krävs minst 4 poäng på denna del. För betyg 5 krävs minst 7 poäng. 7.

Alternativ 1: Gör som i förra exemplet: en normal till p är ~n = (1, 1, 1), så det är längs den vi ska projicera. 2.

är avbildningsmatrisen för spegling i ett plan π. Bestäm en ekvation på normalform för π. Bestäm även matrisen A9. Låt vidare B vara avbildningsmatrisen för ortogonal projektion på planet π ovan. Bestäm en bas för kolonnrummet för B. 8. (a)Bestäm avbildningsmatrisen för F med avseende på standardbasen.
Fotografisk bild pdf

Bestäm avbildningsmatrisen

Går igenom ett par relativt korta räkneexempel där uppgiften är att bestämma avbildningsmatrisen för en linjär avbildning. "Bestäm avbildningsmatrisen A för den linjära avbildning som svarar mot rotation med vinkeln π 2 radianer kring linjen (x,y,z)=t(-2,2,-1), t ∈ ℝ . Rotationen sker i positiv riktning sett från spetsen av vektorn (-2,2,-1)." Bestäm avbildningsmatrisen Figuren till höger visar hur en linjär bildning \(F\) i planet avbildar två vektorer \(u\) och \(v\) på vektorerna \(F(u)\) respektive \(F(v)\). Bestäm avbildningsmatrisen för \(F\) i \(xy\)-planet.

(b) Bestäm avbildningsmatrisen med avseende på basen B = {1 + t, t + t2,t2 + t3,t3}. (c) Ange sambandet mellan de två avbildningsmatriserna med hjälp av  Avbildningsmatris i olika baser - Exempel a) Bestäm standardmatrisen till T T . Vi söker alltså avbildningsmatrisen (till T T ) med avseende på standardbasen S  Bestäm avbildningsmatrisen för en linjär avbildning. - Låt F vara vår matris och A avbildningsmatrisen.
Ladda ner bankid dator

spm stpm covid
ey malta salary
valutakurs 2021
mechanic apprentice
jan stenbeck hund

Bestäm spegelbilden av punkten (2,1,−4)i planet x−y+4z=−24. (5p) 4. Lös ekvationssystemet 1 2 1 2 a+3 3a−1 1 2a2 2a2 −1 x y z = 0 0 0 för alla ärdenv på konstanten a. (5p) 5. Bestäm avbildningsmatrisen för den linjära avbildning som projicerar rummets vektorer på planet x−2y+z=0.

9. Låt A = (1 2 4 3): a) Visa att om u och v är två linjärt oberoende vektorer i R2, så är A50u och A50v linjärt oberoende.

(a)Bestäm avbildningsmatrisen för F med avseende på standardbasen. (b)Bestäm en bas för nollrummet N(F) och en bas för ärderummetv V(F). (c)Bestäm samtliga vektorer som tillhör N(F)\V(F). 3.Låt Uarav lösningsrummet i R4 till ekvationssystemet ˆ m 1x 1 + m 2x 2 + …

För betyg 5 krävs minst 7 poäng. 7. Bestäm avbildningsmatrisen för den sammansatta linjära avbildning i planet ( 2) som först vrider vinkeln 3 medurs och sedan speglar i x 2-axeln.

Alternativ 1: Gör som i förra exemplet: en normal till p är ~n = (1, 1, 1), så det är längs den vi ska projicera. 2. Beskriv hur avbildningsmatrisen för en linjär avbildning är uppbyggd, både vad gäller storlek och innehåll.