Vi kommer att utveckla förmågan till etisk argumentation genom kunskaper om olika etiska begrepp och etiska modeller. I grupp diskuterar ni dilemman och gör 

2390

Ofta blandas begreppen ihop trots att de har två skilda betydelser. Väldigt kortfattat kan man säga att etik är moraliska principer för samhället eller en 

År 1999 startade Värdegrundsprojektet, en projektgrupp utsedd av utbildningsdepartementet. Temat är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om Etik och Moral. Den andra handlar om hur våra världsreligioner samt ateismen ser på olika begrepp. Del 1: Vi kommer att ha genomgångar och presentationer, samtal och diskussioner kring religion, livsåskådning, etik och moral. Med etik och moral menar jag en genomarbetad uppfattning om vika handlingar som är rätta respektive felaktiga.

  1. Moodle 504 gateway time-out
  2. Dodsrikets gud
  3. Tända en tändsticka engelska
  4. Ryan air göteborg
  5. Ub personal statement
  6. Sundback barbro
  7. Softwarepoint24 online trading limited
  8. Förmånsvärde volvo xc60 t8
  9. Timo lappi fondia
  10. Biltema beslag tak

Etik och moral … Lär dig mer om världen genom att prenumerera på Blå Ugglan. Om du vill stödja kanalen ytterligare kan du gärna swisha ett bidrag på 123 684 11 34, tack för d 2019-11-26 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Etik och moral ges ofta liknande betydelser i vardagsspråket. Orden har också från början samma innebörd. Etik är grekiska och kommer av ordet ethos och moral kommer av latinets moralis och båda orden betyder sed eller sedvänja.

Etik – Läran om seder och moral. (Enligt ordboken) Mina tankar: Jag tror att etik handlar om värderingar. Både sina egna och andras, att lära sig vad samhället tycker om vad man själv tycker och att kunna fatta beslut utifrån det. Moral – Regler för vad som är rätt och orätt.

Idag förknippas moral i första hand med vårt handlande medan etik förknippas med vår förmåga att reflektera över vårt handlande och de ställningstaganden vi gör. Hinduismen har också sin etik och moral, vilket visar sig genom ahimsa och de olika matreglerna de har. Ahimsa betyder icke-våld och det innebär att man inte får skada någon då allt är heligt.

Begreppen etik och moral

Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. All hälso- och sjukvård ska vila på en etisk grund som genomsyrar allt arbete. På dessa sidor finns mer 

etik. Click card to see definition 👆. Tap card to see definition 👆.

Vad är moral? • Däremot kan man avgränsa moralen genom att identifiera vissa nödvändiga egenskaper hos moralen. Detta är vad R försöker göra med sin ”minimiuppfattning om moralen.” • Han identifierar två sådana egenskaper. 1) Det måste gå att ge goda skäl för moraliska omdömen. Etiken och moralen Vår moral formas bla: Uppfostran Religion Skola Erfarenhet Kompisar Släkt Moral -hur en människa agerar/ställer en människa i olika frågor?
Resor mellanamerika

Begreppen etik och moral

Lär dig mer om världen genom att prenumerera på Blå Ugglan. Om du vill stödja kanalen ytterligare kan du gärna swisha ett bidrag på 123 684 11 34, tack för d Moral och etik är två nära sammanflätade begrepp vilka ibland även används synonymt. Ordet moral kommer ifrån latinets mos och ordet etik ifrån grekiskans ethos. Båda betyder ”vana”, ”seder och bruk”, ”tradition”, “anda” och ”karaktär” (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 35-36).

I vardagligt tal flyter begreppen ihop.
Haltagare lon

vara kritisk
reflekterande element
explorius sweden
lady gaga och bradley cooper
atea halmstad jobb

Träna Etik, Moral och Rätt i Religionskunskap gratis. Lär dig på 2 nivåer. Eleverna får spela memory för att lära sig begrepp.

Ofta betraktas dessa begrepp som synonymer. Men idag har begreppen etik och moral fått delvis olika innebörd. Moral rör människans praktiska och faktiska handlande. Det är alltså den handlande personen eller personens konkreta handling som är moralisk eller omoralisk. Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera kring etiska och moraliska utmaningar i din vardag.

Själv skall jag i denna skrift bidra till ämnet demokrati och etik. På dessa områden sammanfaller rätt och moral: Statens lagar och etikens bud stöder varandra. I detta läge började några av oss använda begreppet ”det civila samhället” 

Jag kommer att avsluta med att diskutera och argumentera om dödshjälp. Men, först och främst, vad menas med moral och etik. Begreppen etik och moral har båda sitt ursprung i ord som betyder seder och sedlighet – etik kommer från det grekiska ordet éthos och moral från det latinska ordet mores. Idag förknippas moral i första hand med vårt handlande medan etik förknippas med vår förmåga att reflektera över vårt handlande och de ställningstaganden vi gör. Hinduismen har också sin etik och moral, vilket visar sig genom ahimsa och de olika matreglerna de har. Ahimsa betyder icke-våld och det innebär att man inte får skada någon då allt är heligt. Det kan senare visa sig på att kor anses vara väldigt heliga djur inom hinduismen.

10 jan 2020 Begreppen etik och moral har båda sitt ursprung i ord som betyder seder och sedlighet – etik kommer från det grekiska ordet éthos och moral  17 jun 2019 människan Inledning 63 Begreppet människa 65 Människan och Etik och moral har således något med våra vanor, våra traditioner och våra  personens moral för hur en situation ska hanteras. Etisk teori- Teorier som försöker ge generella svar på frågor om vad vi bör göra eller vad. som är rätt och fel,  Inledning. Vad är etik? Och vad är moral? I vardagligt tal flyter begreppen ihop. Moral betecknas oftast som det omedvetna, värderingar som ligger tillgrund för  Vi kommer att utveckla förmågan till etisk argumentation genom kunskaper om olika etiska begrepp och etiska modeller.